22:40 - 28 ივლისი, 2017
კონტაქტი

სააგენტოს მისამართია: საქართველო, ქ. თბილისი რუსთაველის გამზირი # 40 მე-2 სართული კონტაქტი: მეილი: news@epn.ge ან expressnewsgeorgia@gmail.com

სკაიპი: expressnews.ge

ფეისბუქის ოფიციალური გვერდი: https://www.facebook.com/expressnews.georgia

ტელეფონის ნომერი:

+995 592-94 02-22 გამომშვები რედაქტორები - ახალი ამბების განყოფილება

+995 597 005 005 გაერთიანებული რედაქციების მთავარი რედაქტორი
არქივი 2009 წლიდან

303,563
უნიკალური
ვიზიტორი დღეს 27,104
Powered By Google Analytics